1. Preambul politica de confidențialitate

Scopul acestei Politici de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal („Politica GDPR”) este de a lista datele prelucrate, temeiul și modalitatea de prelucrare (preluare, stocare, ștergere etc.), precum și drepturile Persoanei vizate. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile site-ului și/sau cu Politicile GDPR, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

Prezenta secțiune explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați platformele https://identitate-crestina.ro și sistemele puse la dispoziție de parți, și unde vă puteți exercita drepturile acordate de legislația in vigoare si de regulamentul GDPR.

Suntem un grup de creștini din România, de diverse confesiuni, și ne propunem să promovăm un proiect de lege prin care luna iunie a fiecărui an să fie desemnată ca „luna identității creștine”. Pentru ca proiectul să fie votat de Parlament și transformat în lege, avem nevoie de semnătura de susținere a cel puțin 100.000 de cetățeni români cu drept de vot.

 • a) GDPR – înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • b) Operatorul – sau Subscrisa – Inițiativa Cetățenească: Luna IUNIE- Luna identității creștine, prin comitetul de inițiativă, e-mail contact@identitate-crestina.ro
 • c) Persoană vizată – reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către Operator; de exemplu: vizitatori ai site-ului, colaboratori etc.; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • d) Site-ul – https://identitate-crestina.ro aflat în administrarea Operatorului;
 • e) Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • f) Consimțământ – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • g) Date cu caracter personal sau Datele – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană vizată”).

3. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, telefon, email) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe în vederea monitorizării traficului pe site-ului https://identitate-crestina.ro

Datele colectate, temeiul prelucrării și durata sunt următoarele: Temeiul consimțământul, conform art. 6 lit. a din GDPR, în cazul organizării de campanii, manifestații, meetinguri ș.a., în vederea informării cu privire la acestea.

Categoria „Persoană vizată” face referire la vizitatorii si colaboratorii websitului, iar datele colectate sunt cookies precum si nume, prenume, telefon și email în cazul folosirii formularului de contact.

În cazul datelor colectat și păstrate în temeiul consimțământului, aveți oricând dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea și păstrarea acestora, cerere care va conduce în mod automat la ștergerea datelor dumneavoastră din arhiva Operatorului.

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

Putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe platformele de social media, cum ar fi Facebook, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera conținutul publicat pe aceste platforme.

Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

4. Securitatea datelor

Pentru protecția completa a datelor acordate in grija noastră, luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

 • a) Adoptăm și revizuim constant practicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste practici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.
 • b) Datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică.
 • c) Restrângem accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra în vederea îndeplinirii unui serviciu.
 • d) Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea datelor membrilor, simpatizanților și donatorilor, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor, inclusiv prin back-up periodic.
 • e) Ne instruim colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • f) Acolo unde este posibil, anonimizăm/pseudo-anonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât persoana fizică vizată să nu fie identificabilă.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru.

5. Transferul datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri (ex. prestatori de servicii IT, etc.) asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor, pe baza de acorduri semnate.

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

6. Drepturile dumneavoastră

 • a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 • b) Dreptul de acces asupra datelor, materializat printr-o confirmare din partea subscrisei cu privire la prelucrarea datelor, dacă este cazul;
 • c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • d) Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat;
 • e) Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • f) Dreptul de a transmite datele către alt operator („dreptul la portabilitate”);
 • g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra clientului;
 • i) Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor personale;
 • j) Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere a Prelucrării și Protecției Datelor cu Caracter Personal
 • 1. Vă puteți retrage consimțământul pentru informări cu privire la campanii, evenimente, meetinguri și informări periodice (marketing direct) în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail.
 • 2. Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: contact@identitate-crestina.ro
 • 3. Răspunsul la solicitarea oricărui client privind Politica GDPR sau datele sale va fi formulat și comunicat pe cale electronică în termen de o lună. Dacă va fi necesar să prelungim acest termen, vă vom informa în prealabil asupra acestui aspect.
 • 4. Dacă în urma diligențelor noastră nu reușim să vă identificăm și nici nu furnizați suficiente informații pentru identificare, obligația Operatorului de a da curs solicitării se stinge.

7. Informații de contact

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: contact@identitate-crestina.ro

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site. Va încurajam sa va informați periodic asupra modificărilor efectuate.

Eu am semnat! Dar tu?