Iunie 2023. Un început de vară plin de sărbători

Sărbătorile lunii iunie 2023

Ne apropiem de finalul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel și de praznicul din 29 iunie. Prima lună de vară a anului 2023 a fost una plină de sărbători și bucurii duhovnicești.

Înainte de a vă împărtăși câteva gânduri despre cei doi sfinți apostoli, să facem o trecere în revistă a sărbătorilor ortodoxe din luna aceasta.

  1. Pe 4 iunie, am sărbătorit Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Este o sărbătoare cu dată schimbătoare, în funcție de data Paștilor. Dacă la 40 de zile de la Învierea Domnului, sărbătorim Înălțarea Domnului la cer, zece zile mai târziu avem Rusaliile. Acum se întemeiază Biserica, ,,Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”, după cum mărturisim în Crez, la fiecare Sfântă Liturghie.
  2. A doua zi de Rusalii, pe 5 iunie, avem Sfânta Treime, praznicul lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ,,Treimea cea de o ființă și nedespărțită”.
  3. Aș aminti și primele două duminici după Rusalii, cea a Tuturor Sfinților (11 iunie) și cea a Sfinților Români (18 iunie), știuți și neștiuți.
  4. Pe 24 iunie avem Sânzienele sau Drăgaica, după cum este cunoscută în popor sărbătoarea. Ziua este dedicată nașterii Sf. Proroc Ioan Botezătorul, ,,cel mai mare între cei născuți, cel mai mic în Împărăția cerurilor”. Deloc întâmplător este faptul că mulți români poartă numele Sfântului Ioan, căci se bucură de mare cinste în poporul nostru dreptcredincios. De altfel, ,,Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), nașterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima și a doua aflare a capului său (24 februarie) și a treia aflare a capului său (25 mai).” (crestinortodox.ro)
  5. Pe 29 iunie, sărbătorim trecerea în veșnicie a Sfinților Petru și Pavel. (Aș aminti și ziua de 30, a Soborului Sfinților 12 Apostoli, deși nu este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox).
  6. Sfântul Apostol Petru, care mai înainte de apostolie se numea Simon, era de neam iudeu, din hotarele Galileei celei din Palestina, dintr-o cetate mică și neslăvită, care se numea Betsaida. El era fiul lui Iona, din seminția lui Simeon, și frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat.
  7. Sfântul Apostol Pavel, care mai înainte de apostolie se numea Saul, era de neam iudeu din seminția lui Veniamin. El s-a născut în Tarsul Ciliciei, din părinți cinstiți, care mai înainte au petrecut în Roma, apoi s-au mutat în Tarsul Ciliciei cu cinstitul titlu de cetățeni romani, pentru care Pavel după aceea s-a numit și roman. (doxologia.ro)
  8. Despre Sf. Petru aș aminti acest pasaj din Faptele Apostolilor (relevant pentru puterea credinței sale): „Apostolii făceau semne și minuni multe în rândul poporului care îi preamărea. Tot mai mulți erau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, „încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și-i puneau pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Și se aduna și mulțimea din cetățile dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau.” (Fapte 5, 15-16)” (doxologia.ro)
  9. Despre Sf. Pavel – episodul convertirii sale din prigonitor al creștinilor în ucenic al lui Hristos: „Pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Și, căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: „Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac?“, iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci.” (Fapte 9, 4-6) Dumnezeu intervine pe căi știute și alese de El. Cât de puțin a durat acest dialog divin-uman! Dar eternitatea a intrat în timp și a schimbat într-o clipă totul. (ziarullumina.ro)

Toate cele de mai sus pot fi motive să declarăm luna iunie, lună a identității creștine.

Dacă doriți să sprijiniți această inițiativă cetățenească, puteți lua legătura cu coordonatorul proiectului din județul dumneavoastră.

Radu Buțu, 29 iunie 2023

Sursa foto: ziarulamprenta.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Eu am semnat! Dar tu?